DesDesign

Välkommen till Dessans Blogg

· 18 ord · mindre än en minut

Jag lever min dröm..... I den här bloggen ska jag berätta om mitt skapande.....från tanke till färdig produkt.